ข่าวสาร

RBI makes surprise interest rate cut

RBI makes surprise interest rate cut

VISHAL MANVE

MUMBAI (AFP)

India’s central bank cut interest rates sharply yesterday as the coronavirus pandemic deepens fears for Asia’s third-largest economy, which was already battling a prolonged slowdown.

The move, which came ahead of the bank’s scheduled meeting next month, followed similar measures around the world as finance chiefs struggle to stave off what could be the worst economic crisis in decades.

As manufacturing activity and consumption grinds to a halt under a lockdown, the Reserve Bank of India (RBI) said the benchmark repo rate — the level at which it lends to commercial banks — would be cut by 75 basis points to 4.40 percent.

The reverse repo rate, the rate at which it borrows from commercial banks, was lowered 90 basis points. 

The bank also cut the amount of cash lenders must set aside as reserves by one percentage point to three percent to encourage lending to small businesses hit by the crisis.

“This kind of uncertain outlook has never been seen before… finance is the lifeline of the economy and keeping it active is of paramount importance for the RBI,” central bank governor Shaktikanta Das said in a surprise announcement in Mumbai.

He added that India needed conventional and non-conventional measures to tackle the unprecedented situation depending on the spread, intensity, and duration of the pandemic.

India has so far registered 694 cases for its 1.3-billion-strong population but experts believe the numbers could rise exponentially in the weeks ahead. 

Earlier this week, the government imposed strict restrictions asking citizens to stay indoors, only allowing essential services to function.

Das said India would struggle to achieve fourth-quarter growth projections of 4.7% as major global economies faced the risk of recession. 

The bank last slashed its rates by 75 points in November 2008, during the global financial crisis.

Analysts say India’s economy is likely to see its lowest annual expansion since that year, as the virus batters its industries.

“The RBI announcement ensures banks will have enough funds for lending and will inject liquidity into parts of the economy… through this tremendously challenging period,” Sameer Narang, an economist with the Bank of Baroda, told AFP. 

“The measures cannot improve the growth rate because the growth rate depends on revenue and that depends on how COVID-19 progresses and how the lockdown is managed”, said Sujan Hajra, an economist with Anand Rathi Securities in Mumbai.

“But they will keep the economy from plunging into a deep recession”, he told AFP. 

India on Thursday announced an economic welfare package of 1.7 trillion rupees ($22.54 billion) to help its poorest citizens with direct cash transfers and food subsidies for three months. 

Source: Bangkok Post Newspaper March 28, 2020 page 6

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai