Promotion

คุณกำลังมองหารการระดมทุนจากนักลงทุนอยู่หรือไม่?

หากคำตอบของคุณคือ “ใช่” คุณมาถูกที่แล้ว เพราะเพียงการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดทางธุรกิจของคุณอาจไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวนักลงทุนของคุณ เนื่องจากนักลงทุนต้องการดู แผนธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ แผนการขายและแผนการเงิน เพื่อนักลงทุน ในฐานะเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทนักลงทุนต้องการแผนธุรกิจ และ แผนการเงินที่จะเน้นและแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของคุณดำเนินการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และ ธุรกิจของคุณต้องใช้เงินทุนเท่าใดในระยะยาว

แผนธุรกิจทำหน้าที่เป็นแผนที่สำหรับธุรกิจ และ บริษัทของคุณ

เพราะแผนธุรกิจนั้นจะช่วยให้ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการของบริษัท:

    1.เพื่อการตัดสินใจที่สำคัญและเด็ดขาด

    2.เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเกณฑ์มาตรฐานที่ดีขึ้น

    3.เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ และ บริษัท

    4.เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ให้บริการ

    5.เพื่อให้เข้าใจตลาดและผู้บริโภคให้มากขึ้น

แผนการนำเสนอนักลงทุน ให้กับ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการของบริษัท

แผนการนำเสนอนักลงทุน ให้กับ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการของบริษัท

บริการของ Survey Market (Thailand)

ทำนัดเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

EnglishThai