ข่าวสาร

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์ — ข้อดีและข้อเสีย

การสำรวจออนไลน์มีประโยชน์อย่างไร?

1. พวกเขาเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง แม้ว่าพวกเขาต้องการการบำรุงรักษาและการตรวจสอบบางอย่างในช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่แบบสำรวจออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมคำตอบจำนวนมากด้วยเงินที่น้อยลง

2. พวกเขาสามารถประหยัดเวลา โดยปกติ ผู้ตอบสามารถกรอกแบบสำรวจออนไลน์ได้เร็วกว่าการเข้าร่วมใน IDI (โดยทั่วไปคือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) นอกจากนี้ การหาเวลาที่เหมาะสมกับตารางเวลาของผู้สัมภาษณ์และผู้ตอบแบบสอบถามอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แบบสำรวจออนไลน์มีความยืดหยุ่นและสามารถเข้าถึงได้ตามความสะดวกของผู้ตอบ

3. สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณสุ่มตัวอย่างประชากรที่ใหญ่ขึ้นและเป็นตัวแทนมากขึ้น หากบริษัทของคุณมีลูกค้า 40,000 ราย การสัมภาษณ์ทั้งหมด 40,000 รายจะไม่สามารถทำได้ ด้วยแบบสำรวจออนไลน์ คุณสามารถรวบรวมคำตอบของตัวอย่างที่เป็นตัวแทนได้มากขึ้น หากไม่ใช่ประชากรทั้งหมด

ข้อเสียของการสำรวจออนไลน์คืออะไร?

1. พวกเขาอาจต้องการสิ่งจูงใจ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ ผู้ชมที่คุณพยายามเข้าถึงอาจไม่มีแนวโน้มที่จะนำแบบสำรวจของคุณไปใช้ด้วยความปรารถนาดี ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนอาจต้องการสิ่งตอบแทนสำหรับการสละเวลาในการตอบแบบสำรวจของคุณ สิ่งจูงใจอาจรวมถึงการเข้าถึงผลการวิจัยของคุณโดยเฉพาะ แต่คุณอาจต้องหันไปใช้การติดสินบนที่ล้าสมัย บัตรของขวัญที่ดึงดูดใจในวงกว้าง (เช่น Starbucks, iTunes หรือ Amazon) อาจเป็นสิ่งจูงใจที่มีประสิทธิภาพ

2. หลายคนจะไปไม่เสร็จ ผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ไม่ได้ตอบทุกคำถามในแบบสำรวจเสมอไป บางครั้งพวกเขาจะออกจากการสำรวจก่อนที่จะเสร็จสิ้น มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเสร็จสิ้น การสร้างแบบสอบถามที่เข้มงวดของถั่วเหลืองเป็นสิ่งสำคัญ

3. ยากที่จะได้รับรายละเอียดหรือคำอธิบาย ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่พิมพ์คำตอบที่อธิบายอย่างละเอียด ด้วยเหตุนี้ คำถามปลายเปิดจึงเป็นเรื่องยากที่จะถามในรูปแบบสำรวจ แต่อาจใช้คำถามปลายปิด “เลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้ผู้ตอบมีส่วนร่วมและป้องกันอัตราการออกจากบัญชีที่สูง ขออภัย แนวทางปฏิบัตินี้ป้องกันไม่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ภาษาธรรมชาติในการตอบคำถาม

———-

Credit Source: https://hingemarketing.com/blog/story/in-depth-interviews-vs-online-surveys-a-marketing-directors-guide-for-brand


Business plan

ติดต่อเราได้ที่

Website: http://surveymarketthailand.co.th/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

——————————‘

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai