ข่าวสาร

วิธีการ เขียนแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก


แผนธุรกิจคือเอกสารลายลักษณ์อักษรที่บอกเค้าโคร่งกว้างๆ ว่าธุรกิจของคุณคืออะไร มีเป้าหมายไปในทิศทางไหน และทำอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย แผนธุรกิจจะบอกเค้าโคร่งด้วยคำที่เฉพาะเจาะจงว่าวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจคุณคืออะไร และธุรกิจนี้จะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในบริบทของสภาพการณ์ตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้แผนธุรกิจยังเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการดึงดูดเงินทุน บทความนี้จะบอกคร่าวๆ ว่าคุณจะเขียนแผนธุรกิจได้อย่างไรทีละขั้นตอน
อแผนธุรกิจคือเอกสารลายลักษณ์อักษรที่บอกเค้าโคร่งกว้างๆ ว่าธุรกิจของคุณคืออะไร มีเป้าหมายไปในทิศทางไหน และทำอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย แผนธุรกิจจะบอกเค้าโคร่งด้วยคำที่เฉพาะเจาะจงว่าวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจคุณคืออะไร และธุรกิจนี้จะวางตำแหน่งตัวเองอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในบริบทของสภาพการณ์ตลาดในปัจจุบัน นอกจากนี้แผนธุรกิจยังเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการดึงดูดเงินทุน บทความนี้จะบอกคร่าวๆ ว่าคุณจะเขียนแผนธุรกิจได้อย่างไรทีละขั้นตอน
ส่วน1
เตรียมเขียนแผนธุรกิจ

1
กำหนดประเภทแผนธุรกิจที่คุณจะใช้. แม้ว่าทุกแผนธุรกิจจะมีวัตถุประสงค์เหมือนกันคืออธิบายเป้าหมายและโครงสร้างทางธุรกิจ วิเคราะห์ตลาดสินค้า และประมาณการกระแสเงินสดโครงการ แต่แผนธุรกิจแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป แผนธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ
• แผนธุรกิจฉบับย่อ เป็นแผนธุรกิจสั้นๆ (ประมาณ 10 หน้าหรือน้อยกว่า) และมีประโยชน์ในการระบุความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้สนใจธุรกิจของคุณ เจาะลึกแนวคิดธุรกิจให้ละเอียดขึ้น หรือเป็นจุดเริ่มต้นของแผนธุรกิจเต็มรูปแบบ แผนธุรกิจฉบับย่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี [1]
• แผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ของแผนธุรกิจฉบับย่อ และจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เค้าโครงอย่างชัดเจนว่าจะสร้างและดำเนินการธุรกิจอย่างไรโดยไม่เน้นไปที่ภาพลักษณ์ภายนอก แผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการเป็นแผนที่เจ้าของธุรกิจจะใช้อ้างอิงอยู่เสมอขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินการตามวัตถุประสงค์ [2]
• แผนธุรกิจฉบับนำเสนอ แผนธุรกิจฉบับนำเสนอมีไว้ให้คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของและคนที่ดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้แก่นักลงทุนหรือนายธนาคารที่อาจให้เงินทุน จริงๆ แล้วแผนธุรกิจประเภทนี้ก็คือแผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการ แต่จะเน้นไปที่การนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและดึงดูดใจให้ซื้อ ใช้ภาษาและคำศัพท์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ในขณะที่แผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการมีไว้เพื่อให้เจ้าของธุรกิจอ้างอิง แผนธุรกิจฉบับนำเสนอจะต้องคำนึงถึงนักลงทุน นายธนาคาร และคนทั่วไปขณะเขียน[3]

2
เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของแผนธุรกิจ. ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากแผนธุรกิจฉบับย่อหรือเริ่มจากแผนธุรกิจฉบับปฏิบัติการที่ครอบคลุมรายละเอียดอย่างกว้างขวาง สิ่งที่คุณจำเป็นต้องเข้าใจคือองค์ประกอบพื้นฐานของแผนธุรกิจ
• แนวคิดของธุรกิจเป็นองค์ประกอบกว้างๆ อย่างแรกของแผนธุรกิจ โดยแนวคิดของธุรกิจนั้นจะเน้นไปที่การอธิบายธุรกิจของคุณ ตลาด สินค้า โครงสร้างและการจัดการองค์กร
• การวิเคราะห์ตลาดเป็นองค์ประกอบหลักที่สองของแผนธุรกิจ ธุรกิจของคุณจะต้องดำเนินการในตลาดใดตลาดหนึ่ง และคุณจะต้องเข้าใจกลุ่มลูกค้า ความชอบ ความต้องการ พฤติกรรมการซื้อ รวมทั้งการแข่งขันด้วย
• การวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบที่สามของแผนธุรกิจ ถ้าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจใหม่ ก็ต้องมีกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ การประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน และงบดุล นอกจากนี้ยังต้องคาดการณ์ด้วยว่าเมื่อไหร่ธุรกิจถึงจะถึงจุดคุ้มทุน

3
ขอความช่วยเหลือที่เหมาะสม. ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจหรือด้านการเงิน การขอความช่วยเหลือจากนักบัญชีในเรื่องสัดส่วนการวิเคราะห์ด้านการเงินของแผนธุรกิจนั้นไม่ใช่ความคิดที่แย่เลย
• ข้อมูลด้านบนเป็นองค์ประกอบกว้างๆ ของแผนธุรกิจ ซึ่งส่วนต่างๆ เหล่านี้สุดท้ายแล้วจะแยกย่อยเป็น 7 ส่วนดังต่อไปนี้ที่เราจะมาบอกวิธีการเขียนแต่ละส่วนตามลำดับ ได้แก่ รายละเอียดบริษัท การวิเคราะห์ตลาด โครงสร้างและการจัดการธุรกิจ สินค้าและบริการ การตลาดและการขาย และการขอเงินทุน[4]
ส่วน2
เขียนแผนธุรกิจ

1
เขียนเอกสารให้ถูกต้องตามรูปแบบ. จัดลำดับหัวข้อในแต่ละส่วนตามลำดับเลขโรมัน เช่น I II III และอื่นๆ[5]
• แม้ว่าส่วนแรกของแผนธุรกิจจะเป็นที่รู้จักกันในทางเทคทิคว่า “บทสรุปสำหรับผู้บริหาร” (ซึ่งให้ภาพรวมอย่างเป็นทางการของธุรกิจ) แต่โดยทั่วไปจะเป็นส่วนที่เขียนเป็นลำดับสุดท้ายเพราะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแผนธุรกิจมาเขียน

2
เขียนรายละเอียดบริษัทเป็นส่วนแรก. ในการเขียนรายละเอียดบริษัท ให้อธิบายธุรกิจและระบุความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ อธิบายลูกค้าหลักและวิธีการที่คุณตั้งใจจะทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างย่อๆ [6]
• เช่น ถ้าธุรกิจของคุณเป็นร้านกาแฟเล็กๆ รายละเอียดบริษัทของคุณอาจจะประมาณว่า “ร้านกาแฟเฌอปรางเป็นร้านกาแฟเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง เน้นให้บริการกาแฟเกรดพรีเมียมที่ชงอย่างพิถีพิถันและเบเกอร์รีอบใหม่ในบรรยากาศร่วมสมัยที่ผ่อนคลาย ร้านกาแฟเฌอปรางอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยในจังหวัดไปเพียง 1 ซอย และมีจุดประสงค์คือเพื่อมอบบรรยากาศสบายๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานย่านตัวเมืองมาอ่านหนังสือ พบปะพูดคุย หรือแค่ผ่อนคลายระหว่างคาบเรียนหรือการประชุม ด้วยบรรยากาศชั้นเลิศ ทำเลที่ใกล้ สินค้าระดับพรีเมียม และการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ร้านกาแฟเฌอปรางจะต้องโดดเด่นจากร้านกาแฟอื่นๆ อย่างแน่นอน”

3
เขียนบทวิเคราะห์ตลาด. จุดประสงค์ของส่วนนี้คือเพื่อสำรวจและแสดงความรู้เกี่ยวกับตลาดที่ธุรกิจของคุณดำเนินงานอยู่[7]
• ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย คุณควรจะสามารถตอบคำถามได้ว่า กลุ่มตลาดเป้าหมายของคุณคือใคร ความต้องการและความพึงพอใจของเขาคืออะไร อายุเท่าไหร่ และพวกเขาอยู่ที่ไหน
• คุณต้องใส่การวิเคราะห์คู่แข่งที่แสดงถึงการค้นคว้าและข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง แจกแจงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งหลักและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะมันเป็นการบอกคร่าวๆ ว่าธุรกิจของคุณจะได้ส่วนแบ่งในตลาดจากการหาผลประโยชน์จากจุดอ่อนของคู่แข่งได้อย่างไร

4
อธิบายโครงสร้างและการจัดการองค์กรของบริษัท. ในส่วนนี้ของแผนธุรกิจจะเน้นไปที่บุคคลากรหลัก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจและทีมการจัดการ[8]
• เล่าเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของทีมและอธิบายว่าการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าเจ้าของและผู้จัดการมีความรู้ในอุตสาหกรรมที่ทำอย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จมามากมาย ก็ให้เน้นส่วนนี้ไปด้วย
• ถ้าคุณมีแผนผังองค์กร ก็ให้ใส่ลงไปด้วย

5
อธิบายสินค้าหรือบริการ. คุณขายอะไร สินค้าหรือบริการของคุณมีอะไรเจ๋ง ลูกค้าของคุณจะได้ประโยชน์อะไร สินค้าหรือบริการของคุณดีกว่าของคู่แข่งอย่างไร[9]
• พูดถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณได้พัฒนาหรือคาดการณ์ว่าจะพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือเปล่า หรือกำลังจะยื่นจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์หรือไม่ ใส่กิจกรรมที่วางแผนว่าจะทำทั้งหมดลงไปด้วย
• เช่น ถ้าคุณเขียนแผนสำหรับร้านกาแฟ คุณจะต้องใส่เมนูอย่างละเอียดที่บอกเค้าโครงสินค้าทั้งหมดของคุณ ก่อนเขียนเมนูให้ใส่สรุปสั้นๆ ที่บอกว่าทำไมเมนูที่ว่านี้จึงทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากร้านกาแฟอื่นๆ เช่น คุณอาจจะบอกว่า “ร้านกาแฟของเรามีเครื่องดื่ม 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ กาแฟ ชา น้ำผลไม้ปั่น เครื่องดื่มผสมโซดา และช็อกโกแลตร้อน เครื่องดื่มที่หลากหลายของเราเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งหลักเพราะเราเสนอขายสินค้าที่คู่แข่งหลักของเราไม่ได้เสนอขายอยู่ตอนนี้”

6
เขียนกลยุทธ์การตลาดและการขาย. ในส่วนนี้ให้อธิบายว่าคุณตั้งใจจะเจาะตลาด จัดการการเติบโต สื่อสารกับลูกค้า และจำหน่ายสินค้าหรือบริการของคุณอย่างไร[10]
• คุณต้องอธิบายให้ชัดเจนว่ากลยุทธ์การขายของคุณเป็นอย่างไร คุณจะใช้ตัวแทนจำหน่าย โฆษณาบนบิลบอร์ด แจกใบปลิว การตลาดทางโซเชียลมีเดีย หรือใช้ทั้งหมดที่ว่ามานี้

7
ขอเงินทุน. ถ้าคุณจะใช้แผนธุรกิจในการขอเงินทุน ให้ใส่การขอเงินทุนไปด้วย อธิบายว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเริ่มและดำเนินธุรกิจเล็กๆ ของคุณ เขียนสรุปว่าคุณจะใช้เงินทุนในช่วงก่อตั้งอย่างไรเป็นข้อๆ ใส่ระยะเวลาสำหรับการขอเงินทุนไว้ด้วย[11]
• รวบรวมงบการเงินเพื่อสนับสนุนการขอเงินทุนของคุณ เพื่อให้ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง ในบางกรณีคุณอาจจำเป็นต้องจ้างนักบัญชี นักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ [12]
• งบการเงินได้แก่ข้อมูลทางการเงินในอดีต (ถ้าหากธุรกิจของคุณมีอยู่แล้ว) หรือที่ประเมินไว้ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ งบคาดการณ์ งบดุล งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบใช้จ่าย สำหรับ 1 ปีเต็มให้ใส่งบรายเดือนและรายไตรมาส พอหลังจากนั้นแต่ละปีให้เขียนเฉพาะงบรายปี เอกสารเหล่านี้จะอยู่ในภาคผนวกของแผนธุรกิจ
• ใส่งบกระแสเงินสดที่ประเมินไว้อย่างน้อย 6 ปีหรือจนกว่าอัตราการเติบโตจะมีเสถียรภาพ และหากเป็นไปได้ให้ใส่ผลการคำนวณการประเมินมูลค่าหุ้นจากส่วนลดกระแสเงินสดด้วย

8
เขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร. บทสรุปสำหรับผู้บริหารของคุณจะเป็นเหมือนบทนำของแผนธุรกิจ ซึ่งจะมีพันธกิจและให้ภาพรวมสินค้าหรือบริการ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้อ่าน อย่าลืมใส่ส่วนนี้ไว้ที่ตอนต้นของเอกสาร [13]
• ธุรกิจที่มีอยู่แล้วควรมีข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับบริษัทด้วย ธุรกิจนี้เป็นความคิดริเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เกณฑ์แสดงการเติบโตที่เห็นได้อย่างชัดเจนคืออะไร
• บริษัทสตาร์ตอัพจะเน้นไปที่การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและเป้าการระดมทุน กล่าวถึงโครงสร้างบริษัท ความต้องการด้านเงินทุน และความคิดที่ว่าคุณจะให้หุ้นแก่นักลงทุนหรือไม่
• ธุรกิจและสตาร์ตอัพที่มีอยู่แล้วควรเน้นความสำเร็จหลักๆ สัญญา ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าในอนาคต และสรุปแผนการในอนาคต
ส่วน3
เขียนแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์

1
ใส่ภาคผนวก. ภาคผนวกเป็นส่วนสุดท้ายและมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนในอนาคตอาจจะอยากดูข้อมูลเหล่านี้ก่อนตัดสินใจ เอกสารที่คุณใส่เข้าไปในภาคผนวกควรจะสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่อยู่ในส่วนอื่นๆ ของแผนธุรกิจ[14]
• ภาคผนวกควรมีงบการเงิน รายงานเครดิต ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาต เอกสารทางกฎหมาย และสัญญา (เพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าการคาดการณ์รายได้นั้นมั่นคงจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และประวัติส่วนตัว/เรซูเม่ของบุคคลากรหลัก)
• อธิบายปัจจัยเสี่ยงอย่างละเอียด คุณควรมีส่วนที่สรุปปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อธุรกิจและแผนบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนนี้ยังชี้ให้ผู้อ่านเห็นด้วยว่า คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดดีแค่ไหน

2
ปรับปรุงและแก้ไข. อ่านทวนแผนธุรกิจเพื่อหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตัวสะกดและหลักภาษา อ่านทวนก่อนหลายๆ ครั้งก่อนจะตัดสินใจเลือกเวอร์ชันสุดท้าย
• ปรับปรุงหรือเขียนเนื้อหาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าแผนธุรกิจนี้ใช้งานได้จากมุมมองของผู้อ่าน ซึ่งสำคัญเป็นอย่างมากหากคุณกำลังเขียน “แผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ”
• อ่านแผนธุรกิจออกเสียง วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถหาได้ว่าประโยคไหนที่ไม่เข้ากัน และยังทำให้เห็นจุดผิดทางหลักภาษาชัดเจนขึ้นอีกด้วย
• ทำสำเนาและให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้ใจอ่านเพื่อหาข้อผิดพลาดและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนธุรกิจของคุณ คุณอาจจะเข้าอินเทอร์เน็ตและพิมพ์สัญญาปกปิดความลับ (NDA) ให้เพื่อนเซ็นเพื่อป้องกันไอเดียธุรกิจของคุณรั่วไหล

  1. ทำหน้าปก. หน้าปกเป็นสิ่งที่ระบุประเภทเอกสารและสร้างความดึงดูดใจทั้งในแง่สุนทรียภาพและความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้หน้าปกยังทำให้เอกสารของคุณโดดเด่นด้วย
    • หน้าปกของคุณควรใส่คำว่า “แผนธุรกิจ” ตรงกลางด้วยตัวหนังสือตัวหนาใหญ่ๆ พร้อมด้วยชื่อบริษัท โลโก้บริษัท และข้อมูลติดต่อ ความเรียบง่ายคือหัวใจสำ

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai