ข่าวสาร

การใช้บิ๊กดาต้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของคุณ

การใช้บิ๊กดาต้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของคุณ

ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นคำที่ใช้รวบรวมข้อเท็จจริงและตัวเลขที่เปิดเผยแนวโน้มและรูปแบบสำหรับแผนธุรกิจของคุณ เคยใช้กับธุรกิจที่มีการดำเนินงานขนาดใหญ่และงบประมาณสูง แต่วันนี้มีไว้สำหรับทุกคนเพราะตอนนี้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลมักจะฟรีหรือแทบไม่มีเลยหากต้องการใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ให้เป็นข้อมูลที่ช่วยคุณกำหนดและคาดการณ์ตลาดและสภาวะของลูกค้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. กำหนดสถานที่ท่องเที่ยวของคุณ ด้วยข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ขั้นตอนแรกที่ชาญฉลาดที่สุดคือการมุ่งเน้นที่สิ่งที่คุณต้องการให้ข้อมูลช่วยให้คุณบรรลุผลสำเร็จ คุณต้องการลูกค้าเพิ่มหรือไม่? ยอดขายผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างเพิ่มขึ้น? ชุมชนลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นและมีส่วนร่วมมากขึ้น? คำถามประเภทนี้สามารถเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลที่สามารถช่วยในการวางแผนของคุณได้

2. รวบรวมข้อมูล รับข้อมูลโดยการศึกษาบันทึกการขาย โดยการวิจัยลูกค้า และโดยการแตะที่ข้อมูลที่รวบรวมโดยซัพพลายเออร์ทางธุรกิจ หน่วยงานราชการ แหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรม สื่อ และการค้นหาออนไลน์สำหรับประเภทของข้อมูลที่คุณกำลังทำงานเพื่อรวบรวม นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบGoogle Shopping Insightsซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีที่สำรวจแนวโน้มและความนิยมของผลิตภัณฑ์ทั่วสหรัฐอเมริกา

3. วิเคราะห์ข้อมูล ทำความเข้าใจข้อเท็จจริงและตัวเลข ใช้สถิติหลายปีที่รวบรวมมาเพื่อวางแผนและแนวโน้มการเติบโตของโครงการ ใช้ข้อเท็จจริงจากประวัติการขายล่าสุดของคุณเพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และกลุ่มตลาดทางภูมิศาสตร์ของคุณเติบโตหรือลดลง ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีของ Google เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงที่ที่พวกเขามาจาก อุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ หน้าที่พวกเขาเข้าชมอัตราตีกลับหรือระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ และแนวโน้มการเข้าชมที่ช่วยคุณ วิเคราะห์ว่าโปรโมชันและความพยายามของโซเชียลมีเดียใดบ้างที่ผลักดันการเข้าชมไซต์ได้สำเร็จ

4. ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ ข้อมูลที่คุณรวบรวมและวิเคราะห์สามารถชี้นำการตัดสินใจเกี่ยวกับลูกค้าหรือกลุ่มตลาดที่เป็นเป้าหมายการเติบโตที่ดีที่สุดของคุณ ผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ใดที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเห็นความสนใจและการนำไปใช้ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนข้อความและข้อเสนอประเภทใด มีแนวโน้มที่จะดึงความสนใจมากที่สุด ผลลัพธ์? คุณสามารถเตรียมแผนการตลาดและธุรกิจโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแขก แต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ตัวเลข ความน่าจะเป็น และแนวโน้ม

——————————————————————————————————–

Credit Source: https://www.dummies.com/…/using-big-data-part-business…


Business plan

ติดต่อเราได้ที่

Website: http://surveymarketthailand.co.th/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

——————————‘

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai