ข่าวสาร

274717732_5870835023030640_3278054725755975374_n

การตลาดแบบ B2C ทำงานอย่างไร

ขั้นตอนแรกในการทำการตลาดแบบ B2C คือการสร้างช่องทางการตลาดแบบง่ายๆ ที่ทำให้แบรนด์ของคุณอยู่ต่อหน้าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า นี่คือตัวอย่างของช่องทาง:

1. แนะนำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กับแบรนด์ของคุณ
2. สนับสนุนให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณ
3. นำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปสู่การซื้ออย่างละเอียด

เมื่อช่องทางพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มผลลัพธ์ของแคมเปญ

———-

วิธีการเริ่มต้นด้วยการตลาดขาเข้า B2C

คุณรู้หรือไม่ว่าการตลาดขาเข้าสร้างลีดเพิ่มขึ้น 54% โดยที่ต้นทุนของกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมลดลงกว่าครึ่ง?
การตลาดขาเข้าช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ ดึงดูดผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า และมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างมีความหมาย ดึงดูดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นแบรนด์ของคุณโดยการแสดงมูลค่าเพิ่มที่เป็นเอกลักษณ์
การตลาดขาเข้าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า แต่คุณจะเริ่มต้นด้วยการตลาดขาเข้าแบบ B2C อย่างไร

พัฒนาบุคลิกภาพของผู้ซื้อ
ทุกธุรกิจ B2C มีภาพของลูกค้าในอุดมคติ เจาะลึกและสร้างผู้ซื้อในจินตนาการด้วยข้อมูลประชากร การตั้งค่า และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจเส้นทางของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อแต่ละรายเดินทางบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครเพื่อเข้าถึงแบรนด์ของคุณ โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะดังนี้:
• ระยะการรับรู้: ผู้มีแนวโน้มจะตระหนักว่าตนเองมีปัญหา
• ขั้นตอนการพิจารณา: ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ามีความชัดเจนในเหตุผลเบื้องหลังปัญหาและกำลังสำรวจหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง
• ขั้นตอนการตัดสินใจ: ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเลือกแบรนด์ที่ต้องการและกำลังจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แก้ไขปัญหาได้

เมื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดขาเข้า อย่าลืมสร้างเนื้อหาที่ตรงกับผู้ซื้อในแต่ละช่วงทั้งสามของเส้นทางนี้

———-

Credit Source: https://www.analyticssteps.com/blogs/10-b2c-marketing-strategies?fbclid=IwAR1ysoF-wFb1yK0jYE5J3dlkSHptjt5rKNzCZBLq-ntMjmy9ZVRGKwJxUbc


Business plan

ติดต่อเราได้ที่

Website: https://surveymarketthailand.co.th/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

——————————‘

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai