ข่าวสาร

273876728_5839810882799721_3017486980033640565_n

การกระตุ้นยอดขาย แบบ ปังๆ!!

1. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

การมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ อาทิเช่น ร้านอาหาร, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ร้านขายยา ฯลฯ หรือจะเป็นการเพิ่มระบบการจัดจำหน่าย สินค้าหลัก ในช่องทางต่างๆ ที่ยังไม่ได้ไปขาย

2. ขยายพื้นที่การขายให้ครอบคลุม

ตรวจสอบดูให้ดีว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่ไม่มีสินค้าเราวางขาย เช่น จังหวัดไหน, ตำบลไหน, อำเภอไหน, หมู่บ้านไหน ฯลฯ

3. หาลูกค้าเพิ่ม

ในแต่ละช่องทางจัดจำหน่ายหรือในพื้นที่ที่มีสินค้าเราขายอยู่แล้ว มีร้านค้าไหน ที่ยังไม่มีสินค้าเราวางขาย หรือไม่

4. โน้มน้าวใจลูกค้า

ลูกค้าที่เราไปเยี่ยมอยู่ทุกเดือน มีร้านค้าที่ไม่ซื้อประจำทุกเดือนหรือไม่ พยายามหาวิธีจูงใจให้ซื้อเข้าทุกเดือน

5. เพิ่มสินค้าหมวดใหม่

ร้านค้าที่ซื้อสินค้าเราทุกเดือน ซื้อสินค้าเราครบทุกหมวดหรือไม่ นำเสนอสินค้าในหมวดที่ร้านค้ายังไม่ได้ซื้อของเรา

———-

Credit Source: https://www.smartsme.co.th/content/84245?fbclid=IwAR1-aPSko0oCZYlD3zwLDe1DqjzSHbDqwQKkvN825pNdFsjGdqzH0BAaBI8


Business plan

ติดต่อเราได้ที่

Website: https://surveymarketthailand.co.th/serviceth/

LINE Official: https://lin.ee/n7IgL9I

Facebook: https://www.facebook.com/Surveymarketth

——————————‘

#SurveyMarketThailand #MarketingPlan #รับทำแผนการตลาด #จัดทำแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด #WritingMarketingPlan #MarketingPlanService #DesignMarketingPlan #รับทำแผนธุรกิจ #เซอร์เวย์มาร์เก็ตประเทศไทย #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #SurveyMarketThailand #MarketingPlan #BusinessPlan #แผนธุรกิจ #แผนการตลาด #รับเขียนแผนธุรกิจ #รับวางแผนการตลาด #รับเขียนแผนการตลาด

Share this post

Tag : #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect #DataCollection #PrimaryResearch #FieldSurvey #เก็บแบบสอบถาม #รับจ้างเก็บแบบสอบถาม #วิจัยตลาด #รับทำแบบสัมภาษณ์ (In-deep Interview) #ทำFocus Group ระดับป.โทและดุษฎีนิพนธ์ #รับเก็บแบบสอบถาม (Questionaire) #หน่วยงานรัฐ #เอกชน #นักศึกษา #รับสำรวจตลาด #วิจัยตลาด #สอบถามข้อมูลร้านค้าหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค #รับจัดEvent #แผนการตลาด #แผนธุรกิจ #กรุงเทพ #ต่างจังหวัด #รับคีย์ข้อมูล ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน #ห้างร้านต่างๆ #เก็บข้อมูลทางสถิติ ทางบัญชี #จัดทำระบบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ #รับวิเคราะห์ #รับประมวลผล #ทางสถิติ ที่เป็นทั้ง #สถิติพื้นฐาน #หาค่าเฉลี่ย (mean) #หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) #หาค่าเฉลี่ยสูงสุดต่ำสุด (Min-Max Variable) #รับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ เช่น T-Test, Anova Correlation Regresstion หรืออื่นๆ #รับทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เช่น #หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) #ความเชื่อมั่น (Reliability) #ความยากง่าย (Difficulty) #อำนาจจำแนก (Discrimination) #ความเป็นปรนัย (Objectivity) #รับทำหรือใช้โปรแกรมทางสถิติอันได้แก่ โปรแกรม #รับทำ SPSS SAS Eview MINI-tab M-stat Endnote SAS Statt View Graph Prism ,โปรแกรม R, LISREL, Mathcad, MedCalc, MINITAB, MS-EXCEL, STATA, S-PLUS และอื่นๆ #รับทำ presentation  #รับทำ Powerpoint #SurveyMarketThailand #Survey #Data #DataCollect

EnglishThai